CONTACT

Polish Committee of The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage
Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego
ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
sekretariat@ticcih.pl
+48 692 407 806